BIEGANIE WKOŁO, OD ŚCIANY DO ŚCIANY / RUNNING AROUND, WALL

The work is a continuation of my reflection on the relationship between art and sport. It is also a reversal of my earlier project COURT (2017), which involved moving lines of the basketball court to the inside of the art gallery. Running around (…) is the negative of this situation. A fragment of a single running path, which is part of the athletics stadium, is placed in the main hall at the Poznań Arsenal Gallery.

In the thematic dimension, the implementation in the form of a single-lane running track becomes a reference to the issue of the progressive individualization of society, which takes place not only in the economic and social context, but is also noticeable in the field of marketized artistic activity. Thus, the metaphorical race leaves the gallery and continues beyond its boundaries.

Praca stanowi kontynuację mojego namysłu dotyczącego relacji między sztuką a sportem. Jest też równocześnie odwróceniem mojej wcześniejszej realizacji BOISKO (2017), która polegała na przeniesieniu linii boiska koszykarskiego do wnętrza galerii. Bieganie wkoło (…) jest negatywem tej sytuacji. W sali głównej w Poznańskim Arsenale zostaje umieszczony fragment pojedynczego pasa biegowego, będący częścią stadionu lekkoatletycznego.

W wymiarze tematycznym realizacja w postaci jednopasmowej bieżni staje się nawiązaniem do kwestii postępującej indywidualizacji społeczeństwa, co ma miejsce już nie tylko w kontekście ekonomiczno-społecznym, lecz jest również zauważalne w polu urynkowionej aktywności artystycznej. Metaforyczny wyścig opuszcza zatem ramy galerii i przebiega dalej już poza jej granicami.

7-9.2020 Arsenal Municipal Gallery, Poznan