CURRENT ARRANGEMENT (2020)

The work Current Arrangement was created from a disassembled ping pong table, which was then cut – destroyed so that it could be reassembled, i.e. recreated in a completely different, completely unusable configuration. In this respect, the work is a reference to the previous Displacement object, where as a result of a discrete intervention in the layout of the graphic organization of the object, the central point of reference was moved, which resulted in the creation of a separate artifact.

The entire facility consists of 5 elements. The cut and transformed table top is made of MDF board with a polyester coating. The rear supporting structure was assembled on the basis of original, steel elements, which previously constituted the frame on which the top rested. The work is 3.20 m high and 2.15 m at its widest point.

Praca Current Arrangement powstała z rozmontowanego stołu do ping ponga, który został następnie pocięty – zniszczony, aby ponownie mógł zostać złożony tj. odtworzony w zupełnie innej, już kompletnie nieużytkowej konfiguracji. Pod tym względem praca stanowi nawiązanie do poprzedniego obiektu Displacement, gdzie na skutek dyskretnej interwencji w układ graficznej organizacji obiektu został przemieszczony centralny punkt odniesienia, czego efektem było powstanie osobnego artefaktu.

Cały obiekt składa się 5 elementów. Pocięta i przetransformowana płyta stołu wykonana została z płyty MDF, pokrytej poliestrową powłoką. Tylna konstrukcja wspierająca złożona została na bazie oryginalnych, stalowych elementów, stanowiących uprzednio stelaż na którym upierał się blat. Praca mierzy 3,20m wysokości i 2,15m w najszerszym miejscu.