ONE LINE (DOUBLE PORTRAIT)

The piece, like the work of Felix Gonzalez-Torres, is charged with personal and emotional meaning. It appealed to an unidentified love in which the connection between two people is only a small fraction (one line) of the whole. Despite the impression of one line, the poles do not touch each other. The following poem was added to the work:

I love you in absentia
falling line

Ta praca, podobnie jak dzieło Felixa Gonzalez-Torresa, jest nacechowana emocjonalnym i osobistym znaczeniem. Odwołuje się do niezidentyfikowanej miłości, w której związek między dwojgiem ludzi stanowi tylko niewielki ułamek (jedna linia) całości. Pomimo pozoru pojedynczej linii, krańce nie spotykają się. Pracy towarzyszy następujący wiersz:

Kocham cię zaocznie
linia spadania
02-03.2019 Łęctwo Gallery, Poznań